Choose Category 
Search by name 
First Name Last Name Category Email Parameters
Norazlina binti Osman
Pegawai Teknologi Maklumat F41
Unit Pengurusan Maklumat
norazlina@moh.gov.my

05-6298783

Noraizat binti Ahmad Saad
Jurutera
Kejuruteraan
noraizad@moh.gov.my

05-6298404

Mohd Azman bin Shaffie
Penolong Pegawai Perubatan U32
Makmal Jantung
azman_shaffie@moh.gov.my

05-6298601

Sareha binti Mohamed Abdul Hadi
Ketua Jururawat
Kawalan Infeksi
sareha@moh.gov.my

05-6298489

Salmah binti Norden
Ketua Jururawat
CSSU
salmah_norden@moh.gov.my

05-6298502

 1  2  3  4  5   next   ...   last