Pilih Kategori 
Carian Melalui Nama 
Nama Pegawai Jawatan Jabatan Emel No. Telefon
Mohd Aziz bin Hamid
Pembantu Tadbir
Hasil
azizhamid@moh.gov.my

05-6298444

Dr. Siti Soleha binti Bidin
Pegawai Perubatan
Kualiti

05-6298506

Chek Wiraman bin Shafii
Jurupulih Anggota
Fisioterapi
wiraman@moh.gov.my

05-6298543

Halimahtun Saadiah binti Shihabuddin
Pegawai Pendidikan Pesakit
Pusat Pendidikan Pesakit
halimahtonsa@moh.gov.my

05-6298857

Nurul Farhana binti Badrul Ezan
Pegawai Pendengaran
Audiologi
nurul_badrul@moh.gov.my

05-6298925

 1  2  3  4  5   next   ...   last