• Laman Utama
  • Info Terkini
  • KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN LUARAN BAHAGIAN SUMBER MANUSIA, KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TAHUN 2018

Untuk makluman Tuan/Puan, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran Mengenai Penyampaian Perkhidmatan di Bahagian Sumber Manusia, KKM menerusi soal selidik secara atas talian. Secara prinsipnya, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi dan maklumbalas pelanggan terhadap tahap perkhidmatan yang diberikan oleh Bahagian Sumber Manusia, KKM dalam usaha untuk memantap dan menambahbaik kualiti serta sistem kerja di bahagian ini pada masa hadapan. Justeru, sukacita menjemput semua warga di Ibu Pejabat JKN dan PTJ yang terlibat secara langsung dengan pengurusan sumber manusia di KKM untuk menyertai soal selidik menerusi pautan seperti berikut:
Pautan: https://tinyurl.com/kkpbsmluaran2018
Tempoh: 2 April hingga 16 April 2018 (2 minggu)