• Laman Utama
  • Mengenai Kami
  • Dasar Keselamatan & Kesihatan Pekerja

“ Adalah menjadi dasar Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan semua pekerjanya dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam aktiviti-aktivitinya berada di persekitaran kerja yang sihat dan selamat. Pihak Pengurusan dan pekerja akan bersama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dasar ini melalui rundingan dan kerjasama yang berterusan ”