Hospital Teluk Intan memberikan perkhidmatan rawatan kepakaran, pemulihan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi mempertingkatkan taraf kesihatan pelanggan berdasarkan garis panduan Kementerian Kesihatan berasaskan budaya kerja berpasukan, penyayang dan profesionalisma. Hospital Teluk Intan akan berusaha mencapai sekurang-kurangnya 80%  tahap kepuasan pelanggan.