VISI
Negara mengembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik.

MISI
Misi KKM adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama :
1. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat :
i) Mencapai sepenuh potensi mereka dalam kesihatan
ii) Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
iii) Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

2. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu :
i) Mengutamakan pelanggan
ii)Saksama
iii)Tidak membebankan
iv) Cekap
v) Wajar mengikut teknologi
vi) Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
vii) Inovatif

3. Dengan menekankan :
i)Sifat penyayang profesionalisme dan kerja berpasukan
ii) Sifat menghormati
iii) Penglibatan masyarakat

OBJEKTIF
Memberi rawatan yang tepat, berkesan dan selamat. Memberi perkhidmatan yang professional, mesra dan penyayang. Memenuhi kepuasan pelanggan berdasarkan Piagam Pelanggan Hospital.