IKLAN SEBUTHARGA 2018
 

1) Kenyataan tawaran sebut harga pelupusan aset alih bernombor HTI(S) : 1/2018 (sila klik) boleh dilihat pada 19   Disember 2018 hingga 31 Disember 2018 di antara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.

 
2) Kenyataan tawaran sebut harga pelupusan aset alih bernombor HTI(S) : 2/2018 (sila klik) boleh dilihat pada 19 Disember 2018 hingga 31 Disember 2018 di antara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.