• Banner1.png
  • Banner2.png
  • Banner3.png
  • Banner4.png
  • elektrik.png

QR-HTINTAN

QR-Code dieser Seite

Pengumuman Terkini

Sebut Harga HTI/SH/02-2017

Sebutharga ini adalah dipelawa kepada penyebutharga-penyebutharga yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang perbekalan / perkhidmatan di bawah bidang atau sub biang yang berkaitan sahaja dan masih dibenarkan menyertai sebutharga berikut :

No. Sebutharga : HTI/SH-02/2017
Keterangan Bekalan : Sebutharga Perkhidmatan Penyewaan Mesin Penyalin (bacaan meter per cetakan) untuk kegunaan Hoapital Teluk Intan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
Kod Bidang Pendaftaran : 221502 Mesin dan Peralatan Pejabat

Dokumen Sebutharga boleh diambil oleh penyebutharga bermula pada 16/03/2017 (Khamis) di Unit Perolehan, Hospital Teluk Intan, Perak secara percuma. Sila bawa bersama Sijil Asal Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan DAN Sijil Pendaftaran Bumiputera semasa pengambilan dokumen sebutharga. Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah di masukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada :-

Pengarah Hospital, Hospital Teluk Intan, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk Intan, Perak (u.p. Unit Perolehan).

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Unit Pentabdiran, Haspital Teluk Intan, Jalan Changkat Jong, 36000 Teluk Intan, Perak (u.p. Unit Perolehan).

Dokumen Tawaran tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Unit Pentadbiran, Hospital Teluk Intan, Perak tidak lewat daripada tarikh 23/03/2017 (Khamis) jam 12.00 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat dari tarikh dan masa ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.


Sebut Harga : HTI/SH/02-2017 (ASET)

Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut:

1) Van Penumpang Inokom Permas WHV 9016
Kuantiti 1 Harga Simpanan RM3000.00

Aset boleh dilihat pada 10-16/02/2017 di antara jam 9 pagi hingga 12 tengahari di Stor Pelupusan Hospital Teluk Intan.

Tawara sebutharga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebutharga Pelupusan Aset Kerajaan (KEW. PA 25) yang boleh diperolehi di alamat seperti di para 5. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga : HTI/SH/02-2017(ASET) dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:-

Pengarah Hospital
Hospital Teluk Intan
36000 Teluk Intan
Perak

Tarikh tutup sebutharga pada 17.02.2017 jam 12 tengahari. Sebutharga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.


Pembatalan Sebut Harga HTI/SH/01-2017

Pembatalan sebut harga pelupusan aset alih kerajaan (van penumpang inokom permas WHV 9016)

Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Dukacita dimaklumkan bahawa pihak Hospital Teluk Intan telah membatalkan Pemilihan sebut harga seperti berikut :-

No. Sebut Harga : HTI/SH/01-2017
Nama S/Harga : Pelupusan aset alih kerajaan (van penumpang inokom permas WHV 9016)
Tarikh tutup : 20 Januari 2017
Tempat : Hospital Teluk Intan

Pembatalan senut harga ini disebabkan berlaku beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Sebarang kesulitan amat dikesali.


Sebut Harga BPK 3/2016

Tawaran sebut harga untuk menyiapkan kerja-kerja membaiki kecacatan bagi Projek cadangan menaiktaraf rumah mayat Hospital Teluk Intan, Perak.

No. Sebut harga: BPK 3/2016

CIDB
Gred G1 Kategori : B
Pengkhususan : B04

dan

SPKK
Taraf Bumiputera

Bangunan Baru Rumah Mayat Hospital Teluk Intan, Perak

26 JANUARI 2017
10.30 pagi

Kehadiran ke sesi taklimat dan lawatan tapak adalah WAJIB. Hanya PENAMA di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) / SPKK SAHAJA yang boleh hadir ke sesi taklimat sebut harga.

Unit Perolehan, Hospital Teluk Intan, Perak

Tarikh Sebut Harga Ditutup : 2 Februari 2017 pada jam 12.00 tengah hari

Kontraktor hendaklah membawa bersama-sama salinan asal bagi Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor, Sijil Perolehan Kerja Kerajaan serta Sijil Taraf Bumiputera semasa mengambil dokumen sebut harga.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri serta ditulis nombor rujukan sebut harga dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga di Unit Perolehan, Hospital Teluk Intan.


Kategori Pengguna

                                        


GALERI FOTO

 


GALERI AUDIO

 


GALERI VIDEO


PENERBITAN

Kemaskini Terakhir:
30-03-2015
Masa Capaian :
3.81 saat
 Statistik Perkhidmatan :
   Online Klik Disini