VISI
Negara mengembleng tenaga kearah kesihatan yang lebih baik.

MISI
Misi KKM adalah untuk menerajui dan berusaha bersama-sama :
1. Untuk memudahkan dan membolehkan rakyat :
i) Mencapai sepenuh potensi mereka dalam kesihatan
ii) Menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga
iii) Mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka

2. Untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi iaitu :
i) Mengutamakan pelanggan
ii)Saksama
iii)Tidak membebankan
iv) Cekap
v) Wajar mengikut teknologi
vi) Boleh disesuaikan mengikut persekitaran
vii) Inovatif

3. Dengan menekankan :
i)Sifat penyayang profesionalisme dan kerja berpasukan
ii) Sifat menghormati
iii) Penglibatan masyarakat

OBJEKTIF

Untuk   membantu     seseorang      individu      untuk mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif.

Ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan bercorak   penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap, sesuai dan berkesan dengan memberi penekanan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. 

FaLang translation system by Faboba